Op zaterdag 26 augustus a.s. viert Baarn
     in en rond de Pauluskerk op de Baarnse Brink
     het derde lustrum van de Stichting Carillon Baarn.   
    

     Overzicht van het feestprogramma met als motto: "De Toren Spreekt!"  

14.00  Beiaardspel Bauke Reitsma met koperblazers van "Crescendo"
14.10  Opening door Burgemeester Jhr. Mark Röell
14.30  Beiaardspel Bauke Reitsma met koperblazers van "Crescendo"
14.45  Kinderquiz
15.00  Uitvoering Reinaert de Vos door beiaardiersduo Richard de Waardt en Dina Verheyden met marionettentheater
15.45  Prijsuitreiking kinderquiz.
           Ieder kind dat een ingevuld wedstrijdformulier inlevert, krijgt een tractatie.
           Er zijn drie prijzen voor de kinderen die het hoogst gescoord hebben.
16.00  Samenspel Bauke Reitsma met Jazzcombo Leite de Coelho

16.45  Sluiting