De Stichting Carillon Baarn

De taak van de stichting, opgericht in 2000, is het verzorgen van bespelingen en concerten, het programmeren van het automatisch spel dat ieder kwartier klinkt, en het houden van toezicht op het onderhoud.
Het samenspel met andere instrumenten wordt gestimuleerd.

In de jaren ‘60 vond een actie plaats om een carillon te plaatsen in de toren van de Pauluskerk. 
Het werd een automatisch spelend carillion van 25 klokken, dat nadien tot 35 klokken werd uitgebreid.
In later jaren werd het mogelijk het carillon handmatig met een elektronisch pianoklavier te bespelen, wat echter weinig mogelijkheid tot nuances en muzikale expressie bood.
Om hierin verbetering te brengen, werd de Stichting Carillon Baarn opgericht.

Dankzij financiële steun van de gemeente, het bedrijfsleven en
de Baarnse burgers kon in 2002, met de plaatsing
van een stokkenklavier en een uitbreiding tot 44 klokken, een volwaardig carillon worden gerealiseerd.

De Beiaardier geeft een marktbespeling op iedere dinsdag van 09.45 - 10.15 uur.

Ook zijn er bespelingen bij de speciale gelegenheden: Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Open Monumentendag, Sinterklaas en Kerstmis). 
In de zomermaanden is er een serie zomeravondconcerten met gastbeiaardiers.   

Het bestuur van de Stichting Carillon Baarn bestaat uit:
Voorzitter: Harry Schram
Secetaris: Erica Kreijns
Penningmeester: Ben Vonk
Lid: vacant