Financieel jaarverslag 2021

 

Baten begroot
2021
Lasten begroot
2021
Subsidies 7.050,00 7.050,00 Bespelingen beiaardier 5.605,00 5.566,28
Donateursbijdragen 2.000,00 2.742,00 Versteken beiaardier 845,00 840,88
Sponsorsbijdragen 300,00 325,00 Zomeravondconcerten 1.200,00 1.205,18
Overige - 150,00 Drukwerk en porto 750,00 409,44
      Bankkosten 200,00 160,90
      Contributies 80,00 105,00
      Stagebespelingen 600,00 600,00
      Bestuurskosten 100,00 35,00
      Afschrijving inventaris 750,00 750,00
      Onvoorzien 100,00 132,28
      Exploitatietekort/overschot  (880,00)   462,04   
Totaal       9.350,00        10.267,00    Totaal   9.350,00     10.267,00   .

                     
   .