Het carillon

                                              Loop je op of rond de Brink dan hoor je,
                                              ook als je niet echt luistert,
                                              de klanken van het Baarns carillon.
                                              Het houdt de tijd bij
                                              en verlicht
de lucht boven het dorp.
                                              Kom luisteren
                                              en beidt uw tijd bij de beiaard.

                                              Het carillon werd in 1966 geplaatst. Het had toen 25 klokken.
                                              Na een inzamelingsactie in 2001, georganiseerd door het bestuur van de Stichting Carillon Baarn,
                                              kreeg klokkengieterij Kon. Eijsbouts te Asten opdracht voor een uitbreiding van het carillon.
                                              Zo is, dankzij giften van Baarnse burgers en sponsoren, het carillon uitgegroeid tot een volwaardig instrument met een stokkenklavier.
                                              Sinds 2002 klinken vierenveertig klokken over Baarn.
                                              Beiaardiers roemen het Baarns carillon om zijn klank en goede bespeelbaarheid.
                                              Via een automatisch speelwerk laat het ieder kwartier een wijsje horen.

                                              Stichting Carillon Baarn heeft de Culturele ANBI-status. Aantrekkelijk voor donateurs.

                                              Onze sponsoren:
                                              Apotheek Julius
                                              van Berkum makelaars
                                              A van Pijpen b.v. uitvaartverzorging
                                              Rabobank Amersfoort Eemland
                                              Mitra Baarn, Van de Steeg