Steun het Baarns carillon

U kunt dit doen met:
Een gift op rekeningnummer 
NL60 RABO 0148588425 óf
met een jaarlijkse donatie. Dit machtigingsformulier geeft hiertoe de mogelijkheid. Na aanklikken wordt dit op uw computer in de map 'downloads' gezet. U kunt dit formulier printen via het printersymbool in een hoek op uw scherm. Na invullen kunt u dit opsturen naar het onderaan op het formulier vermelde adres.

Stichting Carillon Baarn heeft een Culturele ANBI-status. Dit heeft de volgende fiscale voordelen die voor u als donateur of sponsor kunnen gelden.Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift opvoeren. (Let op! bij giftenaftrek geldt een inkomensafhankelijke drempel)

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Meer informatie nodig?
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of u verder oriënteren op de website van de belastingdienst.

Adresgegevens
Postadres: Uytenbosch 15
Postcode:  3743 JC
Plaats:       Baarn