Vaste bespelingen

 Iedere tweede en vierde woensdagmiddag van de maand

 is er concert op de Baarnse Brink,

 Baarns beiaardier Bauke Reitsma bespeelt

 van 3 tot 4 uur het carillon van de Pauluskerk.